UNIT HAL EHWAL MURID 

Pengenalan

Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta menjadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah. Di mata masyarakat tempatan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya. Justeru itu, Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri.


Oleh hal yang demikian, Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal – ehwal murid. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalankan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insan yang berguna kepada Negara.

No comments :

Post a Comment